شرکت آراد توسعه انرژی فیدار به طور پیوسته در حال توسعه زیرساخت های فنی خود بوده و با توجه به تجهیزات جدیدی که به مجموعه تولیدی این شرکت اضافه گردیده با تنوع و توسعه محصولات ، مفتخر به تولید افزودنی های شیمیایی و تخصصی بر طبق استاندارهای روز دنیا با قیمت های رقابتی به شرح ذیل می باشد.


      افزودنی های حفاری:

 1. انواع گلایکول های حفاری 
 2. امولسیفایر اولیه
 3. امولسیفایر ثانویه
 4. انواع بیت لوب
 5. لوبریکانت پایه گیاهی
 6. پایپ لاکس
 7. انواع آنتی فوم
 8. ضد کف
 9. فومر ها
 10. بایوساید
 11. بازدارنده خوردگی
 12. ضد رسوب
 13. اکسیژن زدا
 14. رباینده سولفید هیدروژن
 15. دیترجنت حفاری
 16. تثبیت کننده دما
 17. آنتی استاتیک
 • سایر مواد تخصصی طراحی شده به درخواست مشتری
 •  طراحی و ساخت افزودنی های حفاری
 • طراحی و ساخت افزودنی های سیمان کاری
 •  تحقیق و توسعه محصولات جدید با رویکرد زیست محیطی

 

      افزودنی های بخش تولید نفت:

 • انواع بازدارنده رسوبات معدنی
 • دمولسیفایر
 • کاهنده اصطکاک جریان
 • بازدارنده تشکیل واکس و آسفالتین
 • حلال رسوبات واکس و آسفالتین
 • آنتی فوم های الکلی
 • آنتی فوم های سیلیکونی
 • اکسیژن زدا
 • کاهنده سولفیت هیدروژن
 • بایوساید
 • بازدارنده هیدرات
 • فوم افزا
 • منواتیلن گلایکل
 • متانول

 اکثر محصولات تولیدی این شرکت در فیلدهای مختلف نفتی کشور و خارج از کشور(صادرات) مصرف گردیده  و از جنبه عملکرد میدانی مورد تایید می باشد.

 

امولسیفایرهای کشاورزی:

فرمولاسیون سموم تعیین کننده نحوه کاربرد یک سم می باشد. به عنوان مثال اگر سمی بصورت امولسیون باشد، برای استفاده از آن حتما نیاز به دستگاه محلول پاش است، فرمولاسیون های متداول شامل سه گروه خشک، محلول (یا امولسون) و گازی یا شبه گازی می باشند. بسیاری از فرمولاسیون های خشک و مایع قابل دسترس شامل-SC-EW-SL-WP-SP-EC وچندین مورد دیگر می باشد. هر فرمولاسیون شامل موارد ذیل می باشد:

- ماده موثر که هدف کنترل آفت می باشد

- حامل ها مانند آب، حلال های آلی، مواد معدنی یا خاک رس

- امولسیفایرها

- تثبیت کننده ها، رنگها، بهبود دهنده ها

بسته به نوع فرمولاسیون و نوع سم تولیدی (حشره کش، علف کش، کنه کش، و قارچ کش) میزان مصرف هر یک از مواد مذکور متفاوت است. نقش امولسیفایر در این فرمولاسیون ها کمک به انحلال ماده موثره در حلال و پایدار نگه داشتن سم تولیدی است. امولسیفایرهای تولیدی شرکت آراد توسعه انرژی فیدار در پنج گروه Volk-SL-EW-SC-EC تولید و عرضه می شود.