این شرکت با توجه به امکانات داخلی و مشارکتهای انجام شده با در دست داشتن امکانات پیشرفته تولیدی  قادر به تولید حجم 100 تن در روز می باشد. 

  • تجهیز آزمایشگاه دفتر مرکزی با پیشرفته ترین دستگاه های تحقیقاتی و کنترل کیفی.